KAYAK FIN

KAYAK FIN

Centre Kayak Fin, for your Aqua Marina kayak.

  • UV resistant nylon designed to fit all Aqua Marina kayaks.

 © 2020 by AQUA MARINA AFRICA. Live Africa 

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon